Hjem > Nyheter > Væillsetrevyens kulturfond- kr. 150.000!

Væillsetrevyens kulturfond- kr. 150.000!

26.01.2016

Lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke.

Væillsetrevyens kulturfond – kr 150.000!

Væillsetrevyen har opprettet et fond som skal være til nytte for kulturlivet i Vallset. For 2016 er det avsatt kr 150.000. Lag/foreninger/enkeltpersoner kan søke om støtte til konkrete kulturaktiviteter/-tiltak. Det gis ikke støtte til ordinær drift av et lag/en forening!

Kostnadsoverslag for aktiviteten må vedlegges søknaden, som sendes Væillsetrevyen v/Even Engen, Amundrudgutua 33, 2330 Vallset, eller til eveen@online.no innen 31.03.2016.

Det forutsettes at det fremlegges dokumentasjon på at aktiviteten/tiltaket er gjennomført før støtte utbetales.

Kulturhilsen fra Væillsetrevyen – www.vallsetrevyen.no

Artikkel i Stangeavisa: http://www.stangeavisa.no/kultur/vaeillsetrevyen-deler-ut-150000-til-lokale-kulturformaal