Hjem > Nyheter > Giverglede og raushet i Væilletrevyen

Giverglede og raushet i Væilletrevyen

13.09.2015

Det er en stor glede og inspirasjon å kunne bidra med økonomisk støtte til gode kulturtiltak i lokalmiljøet". Høstens jubileumsforestilling ble en økonomisk suksess, og et enstemmig årsmøtet vedtok nylig å avsette 150.000 kr til støtte av det lokale kulturlivet i bygda

ÅSHILD copy.jpg

Basert på innkomne søknader har revygjengen nå fordelt midlene slik:


 

Søker Formål Tildelt
Vallset Skole 50-års jubileumsforestilling på Vallset samfunnshus 15000
Bernt Ola Volungholen Prosjekt videreutvikling språk, sangteknikk og scenisk/dramatisk kroppsbeherskelse 25000
Rosett Gospelkor TenSing seminar KFUK-KFUM TT15 (tenåringstreff Gjøvik 23.-28. juni 2015) 10000
Veteranpatruljen Speiderne Grøtfest 2000
Vallset Idrettslag Inventar og utstyr til nytt klubbhus 50000
Stangebygdenes Musikkforening Oppgradering/investering nytt PA-anlegg 10000
Perlesnora (barnekoret) Kortur høsten 2015 samt instrumenter 10000
Romedal og Vallset Jente- og Guttekorps Vårkonsert på Herredsvang 2015 26500
     
Hvert år siden 2011 har Væillsetrevyen bidratt med støtte til lokale kulturaktiviteter, i alt 600.000 kr!

Even Engen