Hjem > Nyheter > Væillsetrevyens kulturfond - kr 150.000 for 2015!

Væillsetrevyens kulturfond - kr 150.000 for 2015!

29.01.2015

Væillsetrevyen har opprettet et fond som skal være til nytte for kulturlivet i Vallset.
For 2015 er det avsatt kr 150.000.

Lag/foreninger/enkeltpersoner kan søke om støtte til konkrete kulturaktiviteter/-tiltak.
Det gis ikke støtte til ordinær drift av et lag/en forening! Kostnadsoverslag for aktiviteten må vedlegges søknaden,
som sendes Væillsetrevyen v/Even Engen, Amundrudgutua 33, 2330 Vallset innen 31.03.2015.

Det forutsettes at det fremlegges dokumentasjon på at aktiviteten/tiltaket er gjennomført før støtte utbetales.

Kulturhilsen fra Væillsetrevyen